Copyright

För material på Hebes webbplats gäller copyright Hebe Frukt & Grönt AB. Det innebär att exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, ALLA foton, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Hebe Frukt & Grönt AB. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.