Hebe Säljsupport

Marknadsgruppen skapar mervärden i din butik!

Frukt- & gröntavdelningens unika möjligheter att påverka och locka konsumenterna till köp har vi tagit fasta på och utvecklat i mer än 30 år. Den viktigaste uppgiften för vår supportgrupp är att öka lönsamheten i din frukt- & gröntavdelning.

Exponering, demo, event eller ombyggnad!

Vilken lösning passar just din butik?

Vilka produkter är mest lönsamma och vilka möjligheter finns för er att öka förtjänsten ytterligare? Era behov och önskemål styr vårt arbete. Vi lägger upp och genomför butiksunika strategier som vi tillsammans kommer överens om. Vi erbjuder en möjlighet till ekonomisk djupanalys med efterföljande handlingsplan av er avdelning.

Marknads-gruppen ……… ….. …. ….. ….. ……

Vad jobbar vi med? ……… ….. …. ….. ….. ……

Exponering/Demo/Event och Ombyggnad.
Säljhjälpmedel, Recept & Promotionmaterial
Produktnyheter och varumärken.
Webshopen – ditt interaktiva hjälpmedel

___________________________________________________________

Exponering/Demo/Event eller Ombyggnad?
Säljhjälpmedel & Promotionmaterial
Produktnyheter & varumärken
Webshopen – ditt interaktiva hjälpmedel!

En levande butik

Hebe Expo….

Konsumenterna är nyfikna och vill bli påverkade och få information. De vill få hjälp att fatta rätt köpbeslut. Mycket stor försäljningsandel av frukt och gröntsortimentet är spontanköp. Hebe Expon skapar mervärden för er butik, väcker konsumentens intresse och ökar impulsköpen. Det finns alltid säsongsaktuellt och säljande butiksmaterial, bra produktinformation och recept tillhanda.

Demo/Events

Vi har lång erfarenhet av att anordna inspirerande smakupplevelser i butik. Antingen i samarbete med andra leverantörer i ett matlagningsevent eller enklare (men effektfulla ) produktdemonstrationer. Ju större yta som blir tillgänglig desto maffigare demoupplägg. Konsumenterna är nyfikna och deras frågor är många. Möjligheten att få provsmaka, ta med sig ett recept etc innebär ofta ett impulsköp.

.

Ombyggnad eller säsongslyft?

Säsongsombyggnad

Vår konsulentgrupp lyfter fram säsongsaktuella produkter och produktgrupper på bästa säljplats. Säljytan blir levande och får stort uppmärksamhetsvärde med fräscht butiksmaterial. Säljplatsens utformning sker utifrån varje butiks unika förutsättningar. Möjligheten att lägga om produkter i befintliga diskar och bord finns självfallet om det är ont om golvyta.

Hel ombyggnad

Efter en djupare ekonomisk analys av er avdelning finns möjligheten till en större omläggning av hela frukt- & gröntavdelningen. Vi kalkylerar, ritar och mallar upp ett förslag. Våra konsulenter bygger om avdelningen utifrån våra visioner om en lönsammare avdelning. Uppföljning av säljresultat sker löpande efter genomförd ombyggnad.

.

Optimerad avdelning för bättre lönsamhet

Det är lätt att bli ”hemmablind” – man gör som man alltid har gjort. Produkterna blir liggande på sina fasta platser oavsett vilken tid det är på året. Det vill vi hjälpa till att ändra på! Rätt varuplacering utifrån säsong är avgörande för frukt- & gröntavdelningens lönsamhet. Vi erbjuder en kostnadsfri tjänst ( ekonomisk analys ) där vi med statistik och fakta hjälper er att optimera avdelningen på bästa sätt. Analysen ligger till grund för hur vi fortsätter arbetet med att höja er lönsamhet. Vår gemensamma målsättning är att avdelningen ska generera mer pengar!!

Syftet med vår butiksanalys är att tillsammans med butiken skapa en långsiktig arbetsplan som strategiskt lyfter avdelningen utseendemässigt och givetvis rent ekonomiskt. Effekten av att vi gör arbetet tillsammans skapar större kunskap och medvetenhet hos personalen.

Vi går igenom allt från standard på inredning, kundinformation, produktkondition, säljplatser till säljtryck. Arbetet sker under en längre tidsperiod där frukt- och gröntavdelningen får hjälp att optimera sina ytor.

kundvagn

Säljhjälpmedel

Foto, recept, tryck – vi gör allt i huset!

Vi producerar i stort sett allt säljmaterial själva, från foto till färdig trycksak. När vi tar fram recept så lagar, provsmakar och fotar vi maten själva. Det ger oss en enorm flexibilitet och vi kan med mycket korta ledtider skapa butiksunika lösningar om så önskas. Genom åren har vi samlat på oss en bildbank, både med produkt- och receptbilder som är tillgängliga för alla våra kunder via vårt websystem. Annat miljöskapande material, såsom ställ av olika slag, tunnor, vepor, palmer, smakprovsdisplayer etc anpassas utifrån butik, expons storlek och produkt.

Webshopen – ditt interaktiva hjälpmedel!

Det är dig och dina behov som vi har i åtanke då vi skapar och utvecklar vår webshop, ett arbete som ständigt pågår.

I webshopen lägger du givetvis din order. Här hittar du även nödvändig information om ursprungsland, EAN-koder, produktnyheter, prisjusteringar, kampanjvaror, ser över din orderhistorik och mycket, mycket mer.

Det första du möts av är Nyhetsbrevet. Detta uppdateras dagligen med foto och info om nyanlända produkter. Säsongens varor ligger alltid uppe med foto och köpknapp så att du lättare ska kunna välja i t.ex. djungeln av svenska äpplen. Du hittar även inspirerande exponeringstips på säsongens varor i webshopen. Butiksskyltar och recept printar du lätt ut själv!

All produktinfo kommer även våra kunder tillhanda i en enorm bildbank via vår webshop. Detta interaktiva verktyg gör det möjligt för alla våra kunder att ständigt hålla rätt infograd till konsument.

saljsupport-nyhetsbrev

Produkt-nyheter och varumärken


Vi lyfter fram unika varumärken men skapar även producent-unika produktlinjer som t.ex. med vår ätmogna avokado och svenska bär.

Du kan läsa mer om våra produktnyheter och koncept i våra foldrar som kommer ut varje år. Där kan du kolla in vilket skyltmaterial som finns att tillgå, produktinformation och mycket annat. Ibland möter du också odlarna i dessa foldrar.