Vår historia börjar 1939…

…när Örkelljunga-bröderna Herman och Nils Nilsson börjar köra frukt och grönt upp till Göteborg för odlare i Ängelholm.

1939

…börjar Örkelljunga-bröderna Herman och Nils Nilsson köra frukt och grönt upp till Göteborg för odlare i Ängelholm. På en av sina resor finner Herman kärleken där och flyttar upp till Göteborg. Verksamheten delas upp så att Nils tar hand om inköpen i Ängelholm och Herman tar hand om försäljningen i Göteborg. Varorna säljs också på Heden dit grossisterna kommer ner själva och handlar.

skor2

skor2

1945

Bröderna Nilsson får sitt första lager på Sten Sturegatan vid Heden. De utökar verksamheten och till slut räcker det inte med lastbilstransporter. Varorna börjar anlända med godståg från södra Sverige och Europa till Ilgodskajen (numera bussterminalen vid Centralstationen) där de lastas om. Spår 18 är reserverad och det är inte ovanlig med leveranser på upp emot 20 vagnar. När lagret vid Sten Sturegatan blir för litet hyr man järnvägsvagnar som lager. För att kyla dem under varma perioder läggs stora isblock i gavlarna på vagnarna.

1955 får bröderna tillgång till ett lager vid Ilgodskajen vilket underlättar verksamheten.

1963

Herman + Bert = HEBE

Hebe Handel bildas när Nils och Herman går isär och Herman går ihop med sin son Bert (Herman & Bert = Hebe). De öppnar ett antal fiskaffärer ihop men släpper inte helt grossistverksamheten.

skor2

skor2

1967

Partihallarna i Göteborg, som då kallas Födkroken., invigs! Heden har blivit för litet och svårtillgängligt för handeln i Göteborg och en ny plats behövs.

1973 börjar Herman och hans fru Margit sälja frukt och grönt på Partihallarna. Bert och hans fru Birgitta fortsätter med fiskaffärer några år till.

1978 avyttras fiskaffärerna och handeln koncentreras på frukt & grönt till butiker..

1980

HEBE AB bildas

Detta år blir Hebe Handel Aktiebolag.

1983 går Herman bort och en ny generation går med i företaget när Berts son Roland kliver in.

1985 börjar även dottern Anita och 1991 är hela familjen involverad då yngste sonen Kenneth kommer med. Lagret har under denna tid växts ur och byggts om ett flertal gånger.
hebe-logga-gammalvit

skor2

skor2

1993

Hebe Expo startar

Hebe får ta över grannlokalerna och kan bygga ut men det nya lagret känns trångt redan efter ett par år. Varorna lastas om direkt till kunderna när de kommer på natten.

Detta år, i september, börjar vi dessutom med vårt koncept Hebe Expo som från början kallades Veckans 10;-. Maffiga och annorlunda exponeringar, utförda av Hebes personal, skulle varje vecka locka konsumenterna till nya impulsköp på frukt och grönt. Samtidigt blev Hebes personal tillgängliga varje vecka, på plats i butiken, för inspiration och rådgivning åt frukt- och gröntpersonalen..

1998 & 2001

Hemsidan & Webshop

1998 Hebes hemsida är ute på nätet – vi finns på World Wide Web! Veckans nyhetsbrev kan nu läsas i 4-färg med aktuella bilder på produkterna. Hur många som kunde läsa det vet vi dock inte….

Vi drar även igång vår webshop detta år. De första åren är det dock endast ett fåtal kunder som vågar använda denna nymodighet….

2001 börjar Bert förbereda sig för nedtrappning och en ny delägare tas in, Daniel Larsson. Daniel tar med sig ytterligare butiker och det redan sprängfyllda lagret har nått sin gräns.

skor2

skor2

2003

Nya lokaler & Bert går i pension!

Äntligen nya ordentliga lokaler! Vi flyttar runt hörnet i samma hus på Partihallarna och får 2300 m2 kyld lageryta. I samband med detta drar sig Bert tillbaka och går i pension.

2007-2010

Årets Superföretag och Di Gasell

2007 Hebe utses till ett av ”Sveriges Gasellföretag” av Dagens Industri och ”Årets Superföretag” av Veckans Affärer. Vi har redan vuxit ur våra lokaler på 3000 m2 och bygger ut på nytt…..

2008 Hebe utses för andra året i rad till ett av ”Sveriges Gasellföretag” av Dagens Industri och ”Årets Superföretag” av Veckans Affärer.

2009 Hebe utses för tredje året i rad till ett av ”Sveriges Gasellföretag” av Dagens Industri och ”Årets Superföretag” av Veckans Affärer.

2010 Med risk för att låta tjatiga – Hebe utses för fjärde året i rad till ett av ”Årets Superföretag” av Veckans Affärer.

skor2

skor2

2010

Vårt eget transportbolag D2RAK

Under 2009 växte frågan fram om att nyttja resurserna till 100%, då vår nuvarande VD i transportbolaget började hos oss. Dennis körde i många år som transportör i huset med sitt gamla transportbolag City Trans AB som han sålde 2002. 2009 tog han över ansvar för logistiken hos oss.

D2RAK TRANSPORT AB bildades januari 2010 och startades snabbt upp med 8 bilar. Nu öppnades möjligheten att samtransportera andra varor tillsammans med frukten vilket visat sig varit ett framgångsrikt recept. Även nya kunder kom in i huset och alla ställde sig samma fråga: Vad står namnet D2RAK för? Dyngrak var ett smeknamn men givetvis är fantasin begränsad och återigen blev det naturliga valet en förkortning av delägarna: Dennis o Daniel (D2) & Roland Anita & Kenneth!

I skrivande stund sysselsätter D2 36 medarbetare på heltid varav 4 st jobbar administrativt. All personal har gedigen erfarenhet från transportbranschen och vi transporterar varor i och runt hela Västsverige.

Här hittar du D2 Transports hemsida!

23 mars 2014

Vi flyttar till Transportgatan 35!

Hebe Frukt & Grönt AB tar nästa steg i bolagets utveckling och etablerar en ny distributionscentral för sin frukt & grönsaksverksamhet riktad mot livsmedelshandeln & grossister. Ny lokal ger oss möjlighet att optimera och effektivisera verksamheten för att fortsättningsvis kunna möte våra kunders krav och önskemål gällande kvalitet, service och prisbild. Målsättningen är att stärka och befästa rollen som den naturliga samarbetspartnern till Västsveriges livsmedelsbutiker och frukt & grönsaksgrossister.

I och med nya, fräscha och för verksamheten specialanpassade lokaler uppnår vi ett effektivare varuflöde och en kvalitetssäkring som genomsyrar hela organisationen. Från varumottagning till orderplock och distribution samt orderhantering sker förändringar som avser att möta marknadens framtida krav..

Verksamheten på Transportgatan bedrivs som en ren distributionscentral (inleverans – orderplock – distribution ). Genom egen import och via samarbetspartners i Europa distribueras varan direkt från producent till vårt lager för att till slut hamna i butiksdisken.

Nedan ser du bilder från flytten som vi genomförde på en helg tack vare våra fantastiska medarbetare!

skor2

2 december 2019

Hebe förvärvar Kinnefrukt

Två anrika företag slås ihop denna krispiga vinterdag då Hebe Frukt & Grönt förvärvar Kinnefrukt i Lidköping. Hebe Frukt & Grönt har anor från 1939 och Kinnefrukt har varit verksamma sedan 1950-talet.

Hebe Frukt & Grönt har vid sammangåendet en nettoomsättning på 418 miljoner kronor och Kinnefrukt en omsättning på 123 miljoner kronor. Efter sammanslagningen blir Hebe Frukt & Grönt en av de största största fristående, privatägda grossisterna för frukt och grönsaker på marknaden.

En spännande resa med gänget i Lidköping har precis börjat!

…to be continued!