Gör det tydligt för konsument!

Hur vill du profilera dig?

I stort sett allt som odlas konventionellt finns idag att få tag på som ekologiskt. EKO och Fairtrade är något vi satsat på länge. Vårt ekologiska sortiment är bland det största i landet och vi samarbetar med en uppsjö av svenska odlare och europeiska producenter.

Ekologiskt har hamnat mycket i fokus de senaste åren och vi står väl rustade, såväl i sortiment som prisbild!

Volym, bredd, närodlat, packat eller lösvikt?

Vi har alternativen!

En del butiker väljer att lägga om delar av eller hela sitt sortiment till enbart ekologiskt – bananer är ju ett lysande exempel på detta! För de som vill kunna erbjuda ett brett sortiment men även behålla sitt konventionellt odlade finns det en uppsjö av alternativ både som märkt lösvikt eller packade i återvinningsbara material!

Natural branding

Ett helt naturligt, miljövänligt sätt att märka frukt eller grönsaker med laser!

Fler och fler livsmedel lasermärks. I synnerhet inom den ekologiska livsmedelssektorn blir ”natural branding” – direkt märkning av frukt och grönsaker – allt viktigare, för att till exempel att skilja ekologiska livsmedel från konventionella frukter och grönsaker. Dessutom ersätter lasermärkning miljömässigt skadliga plastförpackningar eller klistermärken.

Laserbranding är ett helt naturligt, miljövänligt sätt att märka frukt eller grönsaker genom att skapa en bild på skalen med hjälp av en laser. Det är bara pigmentet i det yttersta skalet som ändras med denna metod så varken smak eller hållbarhet påverkas. Allt du normalt brukar äta går att äta, även märket!

blogg-laserbranding

laserbranding-kiwi-potatis-kokos

Promotion

Vårt butiksmaterial gör det enklare för konsumenten att hitta ekologiska varor i avdelningen.

Rollups

rollup

Pallsvep

Butiksmaterial eko

Hyllvippa & Hyllkantsetiketter

Hyllvippa

Import eller närodlat?

Ekologiska apelsiner från Sydafrika – skadar inte frakten miljön mer?
Borde vi inte handla svenskt?

Svenskt är bra, men om du vill göra en insats för miljön är det viktigare att välja mycket ekologiskt och mycket vegetariskt. Det är inte matens transport som påverkar miljön mest. Miljön belastas mycket mer av kemiska bekämpnings-medel, konstgödsel och enorma odlingar där bara en enda gröda frodas. Att produkten är ekologisk betyder även att de som arbetar på odlingarna inte utsätts för giftiga medel som kan påverka deras hälsa.

Som konsument kan du också vara säker på att inga rester av bekämpningsmedel finns i produkten. Handlar du ekologiskt, oavsett om det är svenskt eller importerat, visar du också att det finns en efterfrågan på ekologiskt, vilket kommer att leda till fler svenska ekojordbruk. Ekologisk odling är dessutom ofta mer lönsam än konventionell vilket kan bidra till att rädda många jordbrukare.

Källa Naturvårdsverket.se

Svenskt, ekologiskt jordbruk

Familjen Webe på Ånestad Lillgård är en av våra många, duktiga, svenska odlare av ekologiska produkter. De har valt att lägga om sitt jordbruk till ekologiskt för hälsa och miljö. Här odlas det KRAV-tomater i en mängd färger och former. 15 olika sorter hittar du i växthuset.anstanga-tomater

Ånstänga Lantbruk


– lyckat exempel på svenskt, ekologiskt jordbruk!


.

vimpel-SverigeStickers-Hebe-narodlad-rund

Tångagård


– närodlat, ekologiskt jordbruk!


.

Tångagård ligger 1 mil utanför Falkenberg på den svenska västkusten. Familjen som driver Tångagård är 13:e generationen på gården! Tångagård är en helt igenom KRAV-godkänd ekologisk odling. Växtföljden omfattar 93 ha åker. Potatis och grönsaksarealen har vuxit år efter år för att i dagsläget vara 63 ha. Gården har brukats av släkten sedan dansktiden på 1600-talet. Det har varit ett traditionellt familjejordbruk med blandad produktion. Kor, grisar, höns, potatis osv. Sedan 1987 när Bengt och Catarina tog över så har det blivit en specialisering på ekologisk odling av potatis, rotfrukter, lök, kål mm. Bengt är 12-e generationen och yngste sonen Ivar blir den 13:e generationen.

tangagard-sortimentIMG_0385

HELA JORDEN ÄR VÅR EKOBUTIK!

Lilla Sverige, med sina 10 miljoner invånare (inte fler än som bor i London) är inte en stor kund internationellt sett. Det är däremot våra packerier i Europa!


Holländska Eosta (Nature & More) är en av dem. De är en av våra äldsta samarbets-partners på ekologiskt och Fairtrade. Eosta är en internationell leverantör av färska ekologiska (och rättvisemärkta) frukter och grönsaker från hela världen.

Hållbara förpackningar …

På Eosta anser man att om man ska packa ekologiska produkter ska man göra det på det mest hållbara sättet. Även om de föredrar att inte packa så förstår de att det är nödvändigt för vissa produkter och kunder och därför söker de ständigt efter de mest hållbara förpacknings-formerna som finns. Laserbranding, som du kan läsa om längre upp på sidan, är ett alternativ. Förpackningar tillverkade av sockerrör är ett annat. De har spelat en ledande roll i införandet av bioplaster i hela EU. För sitt innovativa förpackningsarbete tilldelades de ” Dutch BCPN Award 2005”.

 

Utan insyn finns det ingen hållbarhet …

Det är därför Eosta utvecklat Nature & Mores ”spåra och berätta”-system. Nature & More kan bäst beskrivas som ett kommunikationsverktyg genom vilken man kan komma in i odlarens värld och lära sig mer om varje produkt. Varje produkt har en unik stämpel som visar ansiktet på odlaren och hans Nature & More kod. När du anger koden på hemsidan, www.natureandmore.com, kan du ”nästan” besöka odlaren. QR-koder länkar dig enkelt dit direkt.

Vägen från odlare till oss…

…via Europa!

Vad betyder de olika märkningarna?

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm

EU EKOLOGISKT

Inom EU finns en gemensam märkning av ekologiska produkter som följer EU:s regelverk. Denna märkning hittar du på alla ekologiska produkter som säljs inom EU. Andra märkningar, t.ex. KRAV och Demeter (biodynamisk odling) kan också förekomma men då ihop med EU märket. Exempel på regler:
.
– Det är mycket strikta begränsningar för handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

– Genetiskt modifierade organismer (GMO) i produktionen får inte förekomma.

– Ekologiska jordbruk som vill märka sina produkter ska sträva efter hög självförsörjning.

– EU fastställer reglerna och kontrollen sköts av oberoende certifieringsorgan.

Källa: Konsumentverket – KO

.

Exempel på vanliga märkningar:

krav_marke_pms

KRAV

KRAV är ett svenskt kontrollorgan för märkning av ekologiska livsmedel men du kan även hitta det på importerade produkter. Det är en fristående ekonomisk förening. När KRAV-märket sitter på ett livsmedel visar det att produktionen har skett på ett miljövänligt och etiskt vis. KRAV följer EU:s regler för ekologisk produktion men har också egna tilläggskrav. Exempel på dessa:

– Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO) är inte tillåtna alls.

– Genetiskt modifierade organismer (GMO) i produktionen får inte förekomma.

– Regler för socialt ansvar finns. Arbetstagarna ska t.ex. kunna organisera sig fackligt.

– Odlingen får inte ligga närmre än 25 m från hårt trafikerad väg.

– Kontrollen sköts av oberoende certifieringsorgan.

Källa: Konsumentverket – KO

.


.

demeter_orange

DEMETER

Demeter innefattar ett internationellt nätverk av kontroll-organisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. De är den enda ekologiska föreningen som har ett nätverk av självständiga kontrollorganisationer över hela världen. En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk odlare. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller också för en biodynamisk. Demeterreglerna skiljer sig från de ekologiska genom sitt synsätt på gården som en individuell enhet.

demeter_orange

Det internationella Demetermärket förekommer numera på alla produkter som följer de biodynamiska odlingsmetoderna. I Sverige ser man den oftast på importerade produkter men även på Svenska produkter.

demeter_blomma

Det äldre märket förekommer fortfarande på de flesta av de Svenska produkter som följer Demetercertifieringen.

Källa: Svenska Demeterförbundet

.


.