Lidens Fruktodling

– vinnare av årets Guldäpple!

 Ing-Marie och Göran Göransson på Lidens Fruktodling med Guldäpplet som de vann 2023

Ing-Marie och Göran startade Lidens fruktodling 1970 och då i väldigt liten skala, endast med ett par hektar mark. Odlingen har därefter utvecklats successivt och idag, 53 år senare, är den en av landets mest moderna.

De var bland annat några av de första att implementera droppbevattning i sina odlingar på 80-talet, något de fick lära via resor till Israel. De var också bland de första att få ULO-lager i Sverige. Trots utökandet har fokus hela tiden varit på att odlingen ska vara hållbar, transporterna så korta som möjligt och att äpplet som sådant ska vara smakrikt och hälsosamt för konsumenten. Fastän nya äppelsorter hela tiden testas, finns det också en stor varsamhet kring gamla traditionella äppelsorter.’

Odlingarna ligger i Kivik och i kyrkbyn till Kivik som heter S Mellby. I Kivik ligger odlingarna insprängda i bebyggelsen och bidrar till byns speciella karaktär.

Vinnare av Årets Guldäpple!

Guldäpplet, instiftat av Kiviks Musteri, är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld och delas i år ut för 27:e gången. 2023 års pristagare är Ing-Marie och Göran Göransson, fruktodlare och grundarna av Lidens fruktodling.

Motivering
”Årets guldäpple tilldelas ett strävsamt par som trots mångas motstånd aldrig varit rädda för att gå sina egna vägar. För en mångårig hängiven fruktodlargärning som började i liten skala men har växt till en av landets förnämsta odlingar tilldelas årets guldäpple Ing-Marie och Göran Göransson på Lidens fruktodling.”

Lidens Fruktodling är IP-certifierad

Det innebär att de odlar enligt speciella regler som bland annat tar hänsyn till miljö- och arbetsskydd och som går utöver vad lagen kräver. Allt de gör i odlingen dokumenteras och kontrolleras av ett oberoende kontrollföretag. En annan viktig del i deras miljöarbete, är att allt dräneringsvatten från odlingarna dräneras tillbaka till deras bevattningsdamm. Det gör att läckage av näringsämnen till kringliggande miljö minimeras och all gödsel som tillförts utnyttjas maximalt.

Stort sortiment av både gamla och nya sorter

Tjugo sorters äpplen, fem sorters päron. Gamla sorter som James Grieve och Cox Pomona, nya som Rubinola och Elise och allt däremellan. De odlar ett mycket brett sortiment av äpplen och päron. När de olika sorterna kommer ser du på årsschemat.

Sortiment urval:

Alice

Amorosa

Aroma

Belle de Boskoop

Cox Orange

Discovery

Gravensteiner röd

Ingrid Marie

Piruette

Rubinola

Saga

Alexander Lukas

Clara Frijs

Carola

Concorde

Recept med äpplen

Recept med päron