Hebe Frukt & Grönt AB VISSELBLÅSARFUNKTION

Hos oss på Hebe Frukt & Grönt AB anser vi att olämpligt beteende, oegentligheter eller liknande inte hör hemma.

Ditt formulär hanteras med utgångspunkt från gällande lagstiftning där vi gör en inledande bedömning om din rapport är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarfunktionen.

Du förblir anonym om du inte själv frivilligt uppger dina kontaktuppgifter i formuläret

Besöksadress

Hebe Frukt & Grönt AB
Transportg. 35
422 46 HISINGS BACKA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.