Välj tvättad potatis till midsommar och få tid över för annat!

Har du samma energi som den här killen eller väljer du tvättad…